Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Θέμα Αρχείο
Κανονισμοί που διέπουν τις εκλογές των Μαθητικών Συμβουλίων
Συμβούλια Τμημάτων 2018 - 2019

Η σύσταση του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας έτσι όπως προέκυψε μετά από τις εκλογικές διαδικασίες που έγιναν στις //2018.

Ονοματεπώνυμο Θέση Τμήμα
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος