Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Θέμα Αρχείο
Κανονισμοί που διέπουν τις εκλογές των Μαθητικών Συμβουλίων
Συμβούλια Τμημάτων 2017 - 2018

Η σύσταση του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας έτσι όπως προέκυψε μετά από τις εκλογικές διαδικασίες που έγιναν στις //2017.

Ονοματεπώνυμο Θέση Τμήμα
Αγγελής Δημήτρης Πρόεδρος Γ 5.1
Σοφοκλή Φίλιππος Αντιπρόεδρος Γ 3.1
Αντωνίου Ρωμανός Γραμματέας Β 4.2
Ζίττης Άρης Ταμίας Β 5.2
Σολέα Ιουλία Σύμβουλος Β 3.1
Χατζηγιάννη Δέσποινα Σύμβουλος Α 2.4
Χαραλάμπους Γιώργος Σύμβουλος Α 2.3