Μαθητές

Στο σχολείο μας φοιτούν 529 μαθητές από τη γύρω περιοχή οι οποίοι κατανέμονται σε τμήματα όπως πιο κάτω

Α ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Α11 4 20 24
Α21 12 5 17
Α22 10 7 17
Α23 10 11 21
Α24 16 8 24
Α31 8 10 18
Α32 12 8 20
Α41 10 5 15
Α42 8 9 17
ΣΥΝΟΛΟ 90 83 173

Β ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
B11 7 16 23
B21 0 16 16
B31 5 14 19
B32 11 9 20
B33 10 10 20
B34 13 6 19
B41 9 6 15
B42 7 9 16
B51 8 9 17
B52 7 5 12
B61 3 11 14
ΣΥΝΟΛΟ 80 111 191

Γ ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Γ11 3 15 18
Γ21 3 5 8
Γ31 12 9 21
Γ32 4 14 18
Γ33 6 12 18
Γ34 18 2 20
Γ41 6 9 15
Γ51 11 5 16
Γ52 10 6 16
Γ61 5 10 15
ΣΥΝΟΛΟ 78 87 165