Μαθητές

Στο σχολείο μας φοιτούν 532 μαθητές από τη γύρω περιοχή οι οποίοι κατανέμονται σε τμήματα όπως πιο κάτω

Α ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Α11 3 20 23
Α21 12 9 21
Α22 9 9 18
Α23 14 10 24
Α31 7 12 19
Α32 6 11 17
Α33 9 8 17
Α41 7 5 12
Α42 9 7 16
ΣΥΝΟΛΟ 76 91 167

Β ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
B11 3 10 13
B21 1 8 9
B31 14 6 20
B32 13 7 20
B33 17 3 20
B34 4 14 18
B41 8 10 18
B42 9 6 15
B51 11 6 17
B52 8 8 16
B61 3 7 10
ΣΥΝΟΛΟ 91 85 176

Γ ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Γ11 6 13 19
Γ21 0 15 15
Γ31 5 12 17
Γ32 11 9 20
Γ33 8 12 20
Γ34 14 6 20
Γ41 8 7 15
Γ42 7 9 16
Γ51 7 9 16
Γ52 9 5 14
Γ61 4 13 17
ΣΥΝΟΛΟ 79 110 189