Μαθητές

Στο σχολείο μας φοιτούν 538 μαθητές από τη γύρω περιοχή οι οποίοι κατανέμονται σε τμήματα όπως πιο κάτω

Α ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Α11 2 17 19
Α12 5 15 20
Α21 12 10 22
Α22 12 10 22
Α23 13 9 22
Α24 9 11 20
Α31 7 7 14
Α32 8 9 17
Α41 10 9 19
Α42 7 12 19
ΣΥΝΟΛΟ 85 109 194

Β ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
B11 5 16 21
B21 1 5 6
B31 11 9 20
B32 6 13 19
B33 8 12 20
B34 16 4 20
B41 9 9 18
B51 9 5 14
B52 8 6 14
B61 5 12 17
ΣΥΝΟΛΟ 78 91 169

Γ ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Γ1 6 20 26
Γ2 11 12 23
Γ3 11 6 17
Γ4 8 12 20
Γ5 9 11 20
Γ6 9 17 26
Γ7 11 12 23
Γ8 13 7 20
ΣΥΝΟΛΟ 78 97 175