Μαθητές

Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές από τη γύρω περιοχή οι οποίοι κατανέμονται σε τμήματα όπως πιο κάτω

Α ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Α11
Α21
Α22
Α23
Α24
Α31
Α32
Α41
Α42
ΣΥΝΟΛΟ

Β ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
B11
B21
B31
B32
B33
B34
B41
B42
B51
B52
B61
ΣΥΝΟΛΟ

Γ ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Γ11
Γ21
Γ31
Γ32
Γ33
Γ34
Γ41
Γ51
Γ52
Γ61
ΣΥΝΟΛΟ