Γονείς

Ο ιστοχώρος με ανακοινώσεις που αφορούν τους γονείς

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ανακοινώσεις από το σχολείο
Eφαρμογή των Νέων Κανονισμών Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 19/09/2017
Χαιρετισμός Διευθύντριας προς τους γονείς 14/09/2017
Μη πλήρης φοίτηση 14/09/2017
Στολή και συμπεριφορά μαθητών 14/09/2017
Παιδαγωγικά μέτρα 14/09/2017
Ωράρια λειτουργίας του σχολείου 14/09/2017
Ανακοινώσεις από το Σύνδεσμο Γονέων
Έντυπα Ασφάλειας
Πίνακας Παροχών 19/06/2017
Ιατρικό Πιστοποιητικό Ατυχήματος 21/10/2016
Έντυπο Απαίτησης 21/10/2016
Διαδικασία Claim 2017-2018 19/06/2017