Γονείς

Ο ιστοχώρος με ανακοινώσεις του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου μας

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Συνάντηση Γνωριμίας 25/10/2017
Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 2017/2018 25/10/2017
Έντυπα Ασφάλειας
Πίνακας Παροχών 19/06/2017
Ιατρικό Πιστοποιητικό Ατυχήματος 21/10/2016
Έντυπο Απαίτησης 21/10/2016
Διαδικασία Claim 2017-2018 19/06/2017