Γονείς

Ο ιστοχώρος για το Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου μας

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ανακοινώσεις
Πρόσκληση Αποφοίτησης 2017 12/06/2017
Πρότυπο Επιστολής Αναβαθμολόγησης Γραπτού 08/06/2017
Επιστολή προς Ανεξεταστέους μαθητές 24/05/2017
Εκδρομή στην Ελλάδα - Πληρωμή 21/03/2017
Συναντήσεις Γονέων/Κηδεμόνων με καθηγητές - 2017 17/02/2017
Έκτακτη Συνάντηση Γονέων/Κηδεμόνων με καθηγητές 01/02/2017
Συνάντηση Γονέων/Κηδεμόνων με καθηγητές 02/12/2017
Ωράρια Λειτουργίας Σχολείου 10/11/2016
Δελτίο Δικαιολόγησης Απουσίας 10/11/2016
Συναντήσεις Γονέων/Κηδεμόνων με καθηγητές 19/10/2016
Διοικητικό Συμβούλιου Συνδέσμου Γονέων 03/10/2016
Έντυπα Ασφάλειας
Πίνακας Παροχών 19/06/2017
Ιατρικό Πιστοποιητικό Ατυχήματος 21/10/2016
Έντυπο Απαίτησης 21/10/2016
Διαδικασία Claim 2017-2018 19/06/2017