Μηνιαίοι Προγραμματισμοί

Ο χώρος των μηνιαίων προγραμματισμών περιλαμβάνει τον προγραμματισμό του κάθε μήνα με όλες τις δραστηριότητες και γεγονότα του μήνα. Όπως αναφέρεται και στο έντυπο ο προγραμματισμός μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες του Σχολείου ανάλογα.

Προγραμματισμός Αρχείο Ημερομηνία
Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου 15/09/2022
Προγραμματισμός Οκτωβρίου 05/10/2022
Προγραμματισμός Νοεμβρίου 07/11/2022
Προγραμματισμός Δεκεμβρίου 01/12/2022
Προγραμματισμός Ιανουαρίου 10/01/2023
Προγραμματισμός Φεβρουαρίου 01/02/2023
Προγραμματισμός Μαρτίου 03/03/2023
Προγραμματισμός Απριλίου 04/04/2023
Προγραμματισμός Μαΐου 02/05/2023
Προγραμματισμός Ιουνίου