Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Θέμα Αρχείο
Κανονισμοί που διέπουν τις εκλογές των Μαθητικών Συμβουλίων
Συμβούλια Τμημάτων 2021 - 2022

Η σύσταση του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας έτσι όπως προέκυψε μετά από τις εκλογικές διαδικασίες που έγιναν στο Σχολείο.

Ονοματεπώνυμο Θέση Τμήμα
Ματθαίου Έλενα Πρόεδρος Γ31
Χαραλάμπους Σταύρια Αντιπρόεδρος Γ21
Ιωαννίδη Δανάη Γραμματέας Β21
Νικολαΐδου Κυριακή Ταμίας Γ41
Τζούλιου Έλενα Σύμβουλος Β11
Χαραλάμπους Νιόβη Σύμβουλος Α24
Χαραλαμπίδης Λένος Σύμβουλος Α32
Οι μαθητές του ΚΜΣ του Σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2020 - 2021.
Ένα σύντομο μήνυμα γνωριμίας προς τους συμμαθητές τους.