Μηνιαίοι Προγραμματισμοί

Ο χώρος των μηνιαίων προγραμματισμών περιλαμβάνει τον προγραμματισμό του κάθε μήνα με όλες τις δραστηριότητες και γεγονότα του μήνα. Όπως αναφέρεται και στο έντυπο ο προγραμματισμός μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες του Σχολείου ανάλογα.

Προγραμματισμός Αρχείο Ημερομηνία
Προγραμματισμός Ιουνίου
Προγραμματισμός Μαΐου
Προγραμματισμός Απριλίου
Προγραμματισμός Μαρτίου
Προγραμματισμός Φεβρουαρίου
Προγραμματισμός Ιανουαρίου
Προγραμματισμός Δεκεμβρίου
Προγραμματισμός Νοεμβρίου
Προγραμματισμός Οκτωβρίου 04/10/2017
Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου 25/09/2017