Μηνιαίοι Προγραμματισμοί

Ο χώρος των μηνιαίων προγραμματισμών περιλαμβάνει τον προγραμματισμό του κάθε μήνα με όλες τις δραστηριότητες και γεγονότα του μήνα. Όπως αναφέρεται και στο έντυπο ο προγραμματισμός μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες του Σχολείου ανάλογα.

Προγραμματισμός Αρχείο Ημερομηνία
Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου 25/09/2017
Προγραμματισμός Οκτωβρίου 04/10/2017
Προγραμματισμός Νοεμβρίου 02/11/2017
Προγραμματισμός Δεκεμβρίου 30/11/2017
Προγραμματισμός Ιανουαρίου 09/01/2018
Προγραμματισμός Φεβρουαρίου 31/01/2018
Προγραμματισμός Μαρτίου
Προγραμματισμός Απριλίου
Προγραμματισμός Μαΐου
Προγραμματισμός Ιουνίου