Μηνιαίοι Προγραμματισμοί

Ο χώρος των μηνιαίων προγραμματισμών περιλαμβάνει τον προγραμματισμό του κάθε μήνα με όλες τις δραστηριότητες και γεγονότα του μήνα. Όπως αναφέρεται και στο έντυπο ο προγραμματισμός μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες του Σχολείου ανάλογα.

Προγραμματισμός Αρχείο Ημερομηνία
Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου
Προγραμματισμός Οκτωβρίου
Προγραμματισμός Νοεμβρίου
Προγραμματισμός Δεκεμβρίου
Προγραμματισμός Ιανουαρίου
Προγραμματισμός Φεβρουαρίου
Προγραμματισμός Μαρτίου
Προγραμματισμός Απριλίου
Προγραμματισμός Μαΐου
Προγραμματισμός Ιουνίου