Σχολικοί Κανονισμοί

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Νομοθεσία - Μέση Εκπαίδευση
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016 Κ.Δ.Π. 115/2016 25/09/2017
Οι περί λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 60/2017) 25/09/2017
Έντυπα κανονισμών Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ', Δασούπολη
Εσωτερικοί Κανονισμοί Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', Δασούπολη 11/01/2018
Στολή και εμφάνιση μαθητών 15/12/2017
Καθυστέρηση - Ποινή 15/12/2017
Φοίτηση / Απουσίες 04/11/2020