Ιστορικό Σχολείου

Το Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ πρωτολειτούργησε το 1978 και συνεχίζει μέχρι σήμερα απρόσκοπτα τη λειτουργία του μέσα από μια μακρά διαδρομή.

Αφετηρία αυτής της διαδρομής η 24η Απριλίου 1977, ημέρα κατάθεσης του θεμελίου λίθου από τον Υπουργό Παιδείας, Δρα Χρ. Σοφιανό. Η ανάγκη για την ανέγερση σχολικού κτηρίου έγινε πιο επιτακτική ύστερα από το συντριπτικό πλήγμα, που υπέστησαν τα σχολεία μας εξαιτίας της εισβολής του 1974. Αρχικά, η ανάγκη αντιμετωπίστηκε με την εναλλαγή της πρωινής και απογευματινής φοίτησης και στη συνέχεια με τον προγραμματισμό για την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων. Επελέγη η περιοχή αυτή, γιατί ήταν αναπτυσσόμενη. Η αστική επέκταση της Λευκωσίας προς τη Δυτική κατεύθυνση φωτογράφιζε ουσιαστικά τον χώρο, στον οποίο θα έπρεπε να ιδρυθεί νέο σχολείο. Επιπλέον, η ομορφιά της περιοχής θα συνέβαλλε θαυμάσια στο εκπαιδευτικό έργο, στο οποίο στόχευε. Το κτίσιμο του Σχολείου άρχισε αμέσως.

Η ονομασία του Σχολείου παρουσιάζει τους εξής σταθμούς :
Αρχικά, δόθηκε το όνομα Γυμνάσιο Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας προς τιμήν του ιδρυτή και θεμελιωτή της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ομώνυμος ναός στη Δασούπολη. Παράλληλα, χρησιμοποιείτο και η ονομασία Γυμνάσιο Δασουπόλεως, δηλώνοντας την περιοχή στην οποία ευρίσκετο. Αμέσως μετά το θάνατο του Αρχ. Μακαρίου Γ΄, μετονομάστηκε σε Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Λευκωσίας. Η εισήγηση έγινε από τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας κ. Κιτρομηλίδη, μετά από απόφαση σε συνεδρία στις 29 Αυγούστου 1977. Τη σημερινή του ονομασία την απέκτησε με τη Λυκειοποίηση του Σχολείου το σχολικό έτος 1983/84.

Πρώτος Διευθυντής του Σχολείου διορίστηκε ο κ. Μυριάνθης Χαμπάκης (1978-1983). Λειτούργησε με 618 μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Όμως οι αριθμοί των μαθητών, που επιθυμούσαν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, αυξάνονταν. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας μετατράπηκε εξελικτικά σε Λύκειο Επιλογής Μαθημάτων το σχολικό έτος 1983/84. Οι περισσότεροι απόφοιτοι του σχολικού έτους 1982/83 συνέχισαν τις λυκειακές σπουδές τους στο ίδιο σχολείο με την εγγραφή τους στην Α΄ Λυκείου. Σταδιακά, τα παιδιά αυτά είχαν την ευκαιρία να φοιτήσουν στη Β΄ και αργότερα στην Γ΄ Λυκείου.

Το σχολικό έτος 1986/87 διαχωρίστηκαν τα εξατάξια σχολεία σε Γυμνάσια και Λύκεια. Έκτοτε, το Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ λειτούργησε ως αυτοτελές τριτάξιο Λύκειο Επιλογής Μαθημάτων.

Στο Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ υπηρέτησαν πολλοί εκλεκτοί Διευθυντές, Β.Δ.Α΄., Β.Δ., Καθηγητές, Γραμματειακό και Βοηθητικό προσωπικό και κυρίως μαθητές. Κάποιοι από τους αποφοίτους του Σχολείου επέστρεψαν με την ιδιότητα του καθηγητή. Όλοι εργάζονται με ιδιαίτερο ζήλο, γι΄ αυτό το Σχολείο αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Η σχολική ζωή γίνεται ολοένα και πιο αποδοτική και πλουσιότερη σε δραστηριότητες. Ανταποκρίνεται, παράλληλα, σε πολλές προκλήσεις υιοθετώντας σημαντικές καινοτομίες τόσο σε μεθόδους διδασκαλίας όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Στόχος να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν τις πιο σύγχρονες γνώσεις, να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και να λειτουργήσουν ως άνθρωποι πνευματικοί, οι οποίοι θα μπορούν να αναζητούν μόνοι τους πληροφορίες, να τις φιλτράρουν και να τις χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους στην κάθε ηλικία.

Συμπαραστάτης και βοηθός στις προσπάθειές μας για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, από της ιδρύσεως του μέχρι σήμερα, ήταν και είναι το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων, με το οποίο το Σχολείο έχει άριστη συνεργασία. Αρωγός στις προσπάθειες του Σχολείου, επίσης, είναι η Σχολική Εφορεία Στροβόλου. Ο ρόλος της καθίσταται ολοένα και πιο διακριτός και αποτελεσματικός και σταδιακά αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες, αναφορικά με την υποστήριξη της εύρυθμης κι απρόσκοπτης λειτουργίας του Σχολείου.

Το Λύκειο μας από το 2005 συστεγάζεται με το Εσπερινό Γυμνάσιο Λευκωσίας. Παρόλες τις αρχικές επιφυλάξεις, η συνεργασία των δύο Σχολείων είναι αξιόλογη και τούτο το αποδεικνύουν οι κοινές εκδηλώσεις και η αρμονική συγκατοίκηση. Σταθμός για την ιστορία του Λυκείου μας αποτελεί η μεταστέγασή του στις νέες, εντυπωσιακές κτηριακές του εγκαταστάσεις, τον Σεπτέμβριο του 2014. Το Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας, ανταποκρίνεται με προθυμία στις εκπαιδευτικές καινοτομίες και πρωτοστατεί στην παιδεία του τόπου μας. Παράλληλα, προβαίνει σε δραστηριότητες για υλοποίηση των ετήσιων στόχων. Αναφέρονται ενδεικτικά οι σημαντικότερες καινοτομίες, καθώς και οι δραστηριότητες για την υλοποίηση των στόχων από το σχολικό έτος 1999 μέχρι το 2009.

Καινοτομίες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής :

1. Ενιαίο Λύκειο Τη σχολική χρονιά 2000-2001 εισήχθη ο θεσμός του Ενιαίου Λυκείου σε αντικατάσταση του προηγούμενου συστήματος του Λυκείου Επιλογής Μαθημάτων. Ο νέος θεσμός προωθήθηκε και βελτιώνεται έκτοτε συνεχώς, για να καταστεί δυνατή η ανταπόκριση στις νέες πραγματικότητες που δημιουργεί η ένταξη της Κύπρου στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο και στις ιδιαιτερότητες-πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές – της Κυπριακής πολιτείας.

2. Ειδικές Αίθουσες Η λειτουργία Ειδικών Αιθουσών αποτέλεσε μια από τις κύριες καινοτομίες του θεσμού του Ενιαίου Λυκείου. Όλες οι αίθουσες διαθέτουν φιλικό προς το μαθητή χώρο. Είναι κατάλληλα εξοπλισμένες με οργανωμένες και προσιτές πηγές, για να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και να διευκολύνουν την εργασία του καθηγητή. Ειδικότερα, οι μαθητές στις ειδικές αίθουσες εξοικειώνονται με την ομαδική εργασία, αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας, ανακαλύπτουν οι ίδιοι γνώσεις και έχουν τη δυνατότητα για συνεχή επανατροφοδότηση. Το συντονιστικό και οργανωτικό ρόλο αναλαμβάνει ένας καθηγητής, υπεύθυνος της Αίθουσας.

3. Εγκατάσταση σωμάτων Κεντρικής Θέρμανσης Για την αντιμετώπιση των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα, έγινε εγκατάσταση σωμάτων κεντρικής θέρμανσης. Τη δαπάνη ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

4. Διασύνδεση με Διαδίκτυο Το Σχολείο, στα πλαίσια της γενικής προσπάθειας εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, προώθησε τη συστηματική χρήση του Η.Υ. ως μέσου ή και εργαλείου σε μαθήματα όπως η Δακτυλογραφία, η Φυσική, η Βιολογία, η Ιστορία και οι Γλώσσες. Επιπλέον, συνδέθηκε με το Διαδίκτυο κα δημιουργήθηκε Ιστοσελίδα του Σχολείου, στην οποία καταχωρούνται δραστηριότητες, διακρίσεις μαθητών, αντιπροσωπευτικά βίντεο, φωτογραφίες, θέματα Συμβουλευτικής Αγωγής, η Εφημερίδα του Σχολείου. Κ.α.

5. Πρόγραμμα Αγωγής Οδικής Ασφάλειας Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2002-2010, το Σχολείο μας με διάφορες δραστηριότητες αποσκοπεί στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια οδικής συνείδησης και επιθυμητής συμπεριφοράς από μέρους των μαθητών με στόχο τη μείωση των οδικών δυστυχημάτων. Ενδεικτικά, αναφέρονται διαλέξεις που έγιναν σε μαθητές Γ΄ Λυκείου από εκπροσώπους του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου και την Ομάδα Πρωτοβουλίας για Οδική Ασφάλεια. Επιπλέον, τα παιδιά του Λυκείου μας έχουν τη δυνατότητα από το σχολικό έτος 2008-2009 να χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία από και προς το Σχολείο με λογότυπο «Πάμε παρέα με το σχολικό λεωφορείο».

6. Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση Στα πλαίσια του διαχρονικού αυτού στόχου της Κυπριακής Παιδείας, το Σχολείο μας συνέχισε, αλλά και προώθησε τα τελευταία χρόνια διαθεματικά την υλοποίησή του : συνεχίζει να συμμετέχει στους καθιερωμένους διαγωνισμούς του ΔΙΣΕΥΡΩ, σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε δραστηριότητες, αλλά και διαθεματικά, μέσα από τα διάφορα μαθήματα. Επιπλέον, επιδιώκει συστηματικά την εμπλοκή σε προγράμματα ευρωπαϊκά και δραστηριότητες με σχολικές διασυνδέσεις και ανταλλαγές, που αποσκοπούν στην καλλιέργεια «ευρωπαϊκής συνείδησης» και θετικών στάσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η παρουσία του Σχολείου στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον είναι αποδεδειγμένα αισθητή. Η ευσυνειδησία των καθηγητών και η προθυμία των μαθητών, αλλά και όλων των εμπλεκομένων φορέων, συντέλεσαν στην τόσο επιτυχημένη πορεία του Σχολείου.