Εγγραφές μαθητών 2024 - 2025

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 05/06/2024
Εγγραφή και Επιβεβαίωση Εγγραφής μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2024 - 2025 04/06/2024
Εγχειρίδιο Χρήσης - Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής 04/06/2024
Χρήσιμες πληροφορίες για Εγγραφές μαθητών στην Α' τάξη Λυκείου για τη Σχολική Χρονιά 2024-2025 20/05/2024
Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέων/Κηδεμόνων 20/05/2024
Εμπιστευτικές Πληροφορίες 20/05/2024
Ατομικό Δελτίο μαθητή/τριας 20/05/2024
Υπεύθυνη Δήλωση Γνωστοποίησης Προσωπικών Στοιχείων μαθητών Ημερήσιων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 20/05/2024