Εγγραφές μαθητών 2022 - 2023

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
01. Εγγραφή και Επιβεβαίωση Εγγραφής μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2022 -2023 01/06/2022
02. Επιβεβαίωση Εγγραφής μαθητών Β' και Γ' Λυκείου 01/06/2022
03. Συμπληρωματικές πληροφορίες για Εγγραφές μαθητών Α' Λυκείου 01/06/2022
04. Ατομικό Δελτίο μαθητή/τριας 02/06/2022
05. Υπεύθυνη Δήλωση - Συγκατάθεση Γονέα ή Κηδεμόνα 02/06/2022
06. Ένταξη μαθητών στο ίδιο τμήμα της Α Λυκείου 27/06/2022
07. Στολή και εμφάνιση 22/07/2022