Μαθητές

Στο σχολείο μας φοιτούν 558 μαθητές από τη γύρω περιοχή οι οποίοι κατανέμονται σε τμήματα όπως πιο κάτω

Α ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Α11 2 13 15
Α12 4 10 14
Α21 11 10 21
Α22 8 10 18
Α23 9 11 20
Α24 8 11 19
Α31 13 10 23
Α32 12 9 21
Α41 9 11 20
Α42 8 12 20
ΣΥΝΟΛΟ 84 107 191

Β ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
B11 2 15 17
B31 9 10 19
B32 10 8 18
B33 10 8 18
B34 11 8 19
B41 10 8 18
B42 11 7 18
B51 9 10 19
B52 7 9 16
B61 5 4 9
ΣΥΝΟΛΟ 84 87 171

Γ ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Γ11 3 10 13
Γ21 6 18 24
Γ31 6 15 21
Γ32 12 9 21
Γ33 6 13 19
Γ34 14 7 21
Γ41 5 9 14
Γ42 7 9 16
Γ51 14 4 18
Γ52 8 10 18
Γ61 2 10 12
ΣΥΝΟΛΟ 83 114 197