Μαθητές

Στο σχολείο μας φοιτούν 540 μαθητές από τη γύρω περιοχή οι οποίοι κατανέμονται σε τμήματα όπως πιο κάτω

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Λαβαροφόρος - Σημαιοφόροι - Παραστάτες 2023-2024 24/11/2023

Α ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Α11 5 17 22
Α21 10 8 18
Α22 11 6 17
Α23 10 10 20
Α24 10 14 24
Α31 8 11 19
Α32 12 10 22
Α41 12 8 20
Α42 11 11 22
ΣΥΝΟΛΟ 89 95 184

Β ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
B11 4 12 16
B21/B61 2 21 23
B31 9 10 19
B32 9 11 20
B33 10 10 20
B34 7 9 16
B41 10 6 16
B42 12 3 15
B51 5 8 13
B52 9 7 16
B53 5 7 12
B61 1 12 13
ΣΥΝΟΛΟ 82 104 186

Γ ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Γ11/21 2 17 19
Γ31 10 10 20
Γ32 13 6 19
Γ33 9 8 17
Γ34 8 6 14
Γ41 9 6 15
Γ42 10 9 19
Γ51 11 9 20
Γ52 7 10 17
Γ61 5 5 10
ΣΥΝΟΛΟ 84 86 170