Μαθητές

Στο σχολείο μας φοιτούν 563 μαθητές από τη γύρω περιοχή οι οποίοι κατανέμονται σε τμήματα όπως πιο κάτω

Α ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Α11 4 15 19
Α12 0 18 18
Α21 10 13 23
Α22 12 12 24
Α23 8 9 17
Α24 8 9 17
Α25 8 9 17
Α31 6 11 17
Α32 9 11 20
Α41 8 6 14
Α42 6 10 16
ΣΥΝΟΛΟ 79 123 202

Β ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
B11 6 15 21
B21 8 9 17
B31 9 9 18
B32 7 11 18
B33 8 11 19
B34 7 12 19
B41 7 12 19
B42 5 12 17
B51 9 5 14
B52 8 8 16
B61 1 14 15
ΣΥΝΟΛΟ 75 118 193

Γ ΤΑΞΗ

Τμήμα Μαθητές Μαθήτριες Σύνολο
Γ11 3 13 16
Γ31 10 9 19
Γ32 9 9 18
Γ33 12 8 20
Γ41 11 8 18
Γ42 6 13 19
Γ51 9 11 20
Γ52 12 9 21
Γ61 5 11 16
ΣΥΝΟΛΟ 77 91 168