Φωτογραφικό Υλικό - Νεοβαρόμετρο

Στις 19 Νοεμβρίου, οι μαθητές των τμημάτων Α11 και Β21 δώσαμε το παρόν μας στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας «Νεοβαρόμετρο», στη Δημοσιογραφική Εστία. Ομολογουμένως, δεν γνωρίζαμε περί τίνος επρόκειτο, ωστόσο σύντομα καταλάβαμε ότι το «Νεοβαρόμετρο» αποτελεί δείκτη της τρέχουσας κατάστασης των νέων της Κύπρου. Η διεξαγωγή της έρευνας ήταν πρωτοβουλία του ΟΝΕΚ. Δόθηκε η ευκαιρία σε νέους και νέες από 14 έως και 35 ετών ανά το παγκύπριο, να καταθέσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ν’ εκφράσουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους για το μέλλον και τέλος να μοιραστούν τις προσδοκίες τους από την παιδεία και το κράτος. Mε αφορμή τον εγκλεισμό, η πιο πρόσφατη έρευνα επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας στην κοινωνική ζωή των νέων και ειδικότερα στη ψυχική τους υγεία. Ελπίζουμε η πολιτεία να εγκύψει σύντομα στα αποτελέσματα του Νεοβαρόμετρου, τα οποία είναι ενδεικτικά της κρίσης που διανύουμε.

Ρεπορτάζ: Χριστίνα Χριστοφίδου Α11

Φωτογραφικό Υλικό - Νεοβαρόμετρο