Φωτογραφικό Υλικό - #BeActive

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού #BeActive αποτελεί πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με απώτερο στόχο την προαγωγή του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη, που συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης. Φέτος πραγματοποιείται σε όλη την Κύπρο από τις 23 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, με ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων δράσεων και δημιουργικών δραστηριοτήτων σε διάφορα επίπεδα.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού για την υγεία των πολιτών της Κύπρου, συμμετέχει ενεργά, στηρίζει και προωθεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) Εθνικό Συντονιστικό Φορέα #Be Active.

Στο σχολείο μας οργανώθηκε από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής ομαδικός χορός την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου. Μαθητές και καθηγητές χόρεψαν, κατά τη διάρκεια του β΄ διαλείμματος, στους ρυθμούς του “Jerusalema”. Η κεντρική αυλή του σχολείου πλημμύρισε από μαθητές που είτε συμμετείχαν ενεργά είτε παρακολουθούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τη χορευτική επίδειξη. Η μουσική ένωσε μαθητές, καθηγητές και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, υπενθυμίζοντας μας πως ο αθλητισμός λειτουργεί συνεκτικά, προκαλεί θετική διάθεση και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές δυσκολίες με περισσότερο σθένος.

Φωτογραφικό Υλικό - #BeActive