Σχολικές Δράσεις

Ανακοινώσεις που αφορούν στις Σχολικές Εκδηλώσεις της Σχολικής Χρονιάς
Ανακοινώσεις Αρχείο Ημερομηνία
Χρονοδιάγραμμα Σχολικών Εκδηλώσεων 2021-2022
Φωτογραφιικό υλικό από εκδηλώσεις του Σχολείου μας
Εκδήλωση Ημερομηνία
Δράσεις στα πλαίσια της εβδομάδας #BeActive 24/09/2021
Εορτασμοί 1ης Οκτωβρίου 30/09/2021
Ροζ φιγούρες 25/10/2021
Εορτασμοί 28ης Οκτωβρίου 27/10/2021
3ο Νεοβαρόμετρο από τον Τομέα Πολιτικής του Οργανισμού Νεολαίας 19/11/2021