Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Θέμα Αρχείο
Οδηγοί για την Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κυρώσεις παιδαγωγικής φύσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Κανονισμοί για τη χρήση της τεχνολογίας στα τηλεμαθήματα
Πρόγραμμα OFFICE 365
Γνωριμία με το MS Teams
Microsoft Teams για καθηγητές
Microsoft Teams για μαθητές
Οδηγίες για χρήση των εφαρμογών ZOOM και WEBEX μέσω του MS Teams
Οδηγός Ενσωμάτωσης και λειτουργίας ΖΟΟΜ μέσα από το Microsoft TEAMS
Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01