Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Το Γραφείο Συμβουλευτικής προσφέρει μια σειρά δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες παρέχεται συμβουλευτική πάνω σε προσωπικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν το μαθητή και το σχολικό περιβάλλον.

Οι μαθητές μπορούν να επισκέπτονται το Γραφείο των Συμβούλων καθημερινά στα διαλείμματα, καθώς και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αφού καθορίσουν εκ των προτέρων ημερομηνία και ώρα συνέντευξης με τους Καθηγητές Συμβουλευτικής και έχουν εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση του διδάσκοντα καθηγητή για άδεια απουσίας από το μάθημά του. Το σχετικό έντυπο μπορούν να το προμηθευτούν από τα Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

Οι γονείς και κηδεμόνες προτρέπονται να τηλεφωνούν στο 22441887 για διευθέτηση μέρας και ώρας επίσκεψης.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά οι Σύμβουλοι του σχολείου μας είναι η κ.Στεφανία Καννάουρου (όλες τις μέρες) και ο κ. Χρίστος Δημητρίου (κάθε Πέμπτη).

Στεφανία Καννάουρου Χρίστος Δημητρίου
Α11, Α12, Α22, Α23, Α24, Α31, Α32, Α41 Α21, Α42
Β11, Β21, Β33, Β34, Β41, Β51, Β52, Β61 Β31, Β32
Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8

Θέμα Αρχείο
Ανακοινώσεις
Εκπαιδευτική Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων
Χρήσιμες Συνδέσεις
Σπουδές στο εξωτερικό
Κατευθύνσεις και Περιγραφές Μαθημάτων στο Λύκειο - A' και Β' Λυκείου
Πλαίσια Πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2018 - A' και Β' Λυκείου
Παγκύπριες Εξετάσεις - Επιστημονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης 2017 - Γ' Λυκείου
Διαδραστικό Λογισμικό Βοήθημα - Γ' Λυκείου
Κατευθύνσεις Β' και Γ' Λυκείου και Συναφή Πλαίσια Πρόσβασης
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας