Σχολικοί Κανονισμοί

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Νομοθεσία - Μέση Εκπαίδευση
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016 Κ.Δ.Π. 115/2016 25/09/2017
Οι περί λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 60/2017) 25/09/2017
Έντυπα κανονισμών Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ', Δασούπολη
Ενημερωτικό Τρίπτυχο Μη Πλήρης Φοίτηση (καν.18) 25/09/2017