Σχολικές Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις που αφορούν στις Σχολικές Εκδηλώσεις της Σχολικής Χρονιάς
Ανακοινώσεις Αρχείο Ημερομηνία
Χρονοδιάγραμμα Σχολικών Εκδηλώσεων 2017-2018 13/03/2018
Φωτογραφιικό υλικό από εκδηλώσεις του Σχολείου μας
Εκδήλωση Ημερομηνία
Πρώτη Μέρα 07/09/2017
Αγιασμός 13/09/2017
Φωτογραφικό υλικό από τις παλιές κτηριακές εκγαταστάσεις του σχολείου, την μέρα των εγκαινίων του καινούργιου κτηρίου και των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων
Φωτογραφίες
Κατεδάφιση Σχολείου
Ημέρα Εγκαινίων Νέων Εγκαταστάσεων
Το νέο μας κτήριο