Φωτογραφικό Υλικό

Φωτογραφιικό υλικό από εκδηλώσεις του Σχολείου μας τη φετεινή χρονιά
Εκδήλωση Ημερομηνία
Πρώτη Μέρα 07/09/2017
Αγιασμός 13/09/2017
Φωτογραφικό υλικό από τις παλιές κτηριακές εκγαταστάσεις του σχολείου, την μέρα των εγκαινίων του καινούργιου κτηρίου και των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του σχολείου μας
Φωτογραφίες
Κατεδάφιση Σχολείου
Ημέρα Εγκαινίων Νέων Εγκαταστάσεων
Το νέο μας κτήριο